Polityka prywatności i informacje o stosowaniu Cookies

Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników korzystających ze strony internetowej Cleverplug.eu, funkcjonującej pod adresem internetowym www.cleverplug.eu, (zwanej dalej "Strona WWW"), udostępnianej przez Cleverhome Inteligentny Dom Paweł Mrozek z siedzibą w Sielce 100, 24-130 Końskowola, NIP: 716 269 71 76 (zwanej dalej "Cleverhome").

NIP: 716 269 71 76 "Użytkownik" w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą ze Strony WWW.

Korzystanie ze Strony WWW jest tożsame z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w poniższej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe

 

 1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej "Rozporządzenie") Cleverhome, informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony WWW. Uzyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.
 2. Cleverhome zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Cleverhome pytania i przekazania informacji na temat swojej oferty.
 3. W czasie dokonywania zamówienia usługi Cleverhome gromadzi dane wpisane przez Użytkownika w formularzach kontaktowych. Dane te obejmują:
  • nazwisko i imię,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • inne dane personale, które zostały wpisane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.
 4. W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wypełniania formularza na Stronie WWW. Użytkownik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda Użytkownika może być odwołana w dowolnym momencie.
 5. Podanie danych oznaczonych na Stronie WWW jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przedstawienia oferty handlowej, zawarcia umowy lub udzielenia wsparcia technicznego.
 6. Podstawą przetwarzania przez Cleverhome danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia).
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie, która pozwala na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe zostały zebrane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 8. Firma Cleverhome nie profiluje danych osobowych Użytkownika.

Powierzenie danych osobowych

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których jest mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz firmy Cleverhome usługi tj: księgowość, hosting, administracja serwerami oraz innymi, które niezbędne są do wykonania usługi na rzecz Użytkownika.

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Cleverhome umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

Dodatkowe informacje o Cookies:

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony WWW i przeznaczone są do korzystania z podstron Strony WWW. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika.
 4. Pliki Cookies służą do zbierania informacji statystycznej o liczbie wizyt, godzinie i czasie wizyty. Pliki Cookies są wykorzystywane do celów statystycznych – co pozwala na tworzenie statystyk funkcjonowania strony internetowej oraz odwiedzin Użytkowników,
 5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na podstronach Strony WWW.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania
  • czas wysłania odpowiedzi
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Strony WWW nastąpiło przez odnośnik
  • informacje o przeglądarce Użytkownika
  • informacje o adresie IP
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zabezpieczenia danych

 1. W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 2. Dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych na Stronie WWW są szyfrowane poprzez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Kontakt

 1. Użytkownik Strony WWW może w dowolnym czasie skontaktować się z firmą Cleverhome w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Cleverhome wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. W celu kontaktu z firmą Cleverhome Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@cleverplug.eu.

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

 1. Polityce Ochrony Prywatności została przyjęta na mocy zarządzenia Cleverhome i wchodzi w życie z dniem 14.10.2021. Zmiana treści Polityki Ochrony Prywatności może nastąpić w takim samym trybie. Cleverhome zapewnia, iż prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.

Kontakt z organem nadzorczym

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kilka słów o nas
Zobacz czym zajmuje się Firma CleverPlug

Firma CleverPlug jest liderem w sprzedaży, wynajmie, leasingu oraz montażu stacji  ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Oferujemy stacje ładujące marki Webasto, które są nowoczesne, solidne i estetyczne. To uniwersalne i szybkie ładowanie samochodów dostępne jest w wersji naściennej oraz z dedykowanymi słupkami. Zaspokoi tak potrzeby publiczne, jak i domowe.

Oferujemy WYNAJEM/ SPRZEDAŻ/ LEASING oraz MONTAŻ stacji ładowania, a wraz z nią:
 

 • szybką interwencję w przypadku awarii z wymianą na sprawny  
 • egzemplarz
 • pakiet mobilności
 • szybki serwis
 • profesjonalną instalację
 • niskie koszty początkowe   
 • jedną firmę odpowiedzialną za wszystko
Webasto Pure zaskakuje korzyściami:

Stacja ładowania samochodów elektrycznych, to również propozycja na rozwój biznesu. Jednym ze sposobów na przyciągnięcie i utrzymanie uwagi klientów - kierowców samochodów elektrycznych - jest jej posiadanie.

01

Regulowana moc ładowania od 3,7 kW do 11 kW i przewód 4,5 m.

02

Przystępna cena i fachowa obsługa.

03

Najwyższy stopień bezpieczeństwa elektrycznego dzięki wbudowanej ochronie przeciwprzeciążeniowej.

04

Do ośmiu razy szybsze ładowanie niż przy użyciu standardowego gniazdka domowego.

05

Prosta i wygodna obsługa.

06

Potwierdzona jakość - "Wyprodukowano w Niemczech".

Webasto Pure zaskakuje korzyściami:

Stacja ładowania samochodów elektrycznych, to również propozycja na rozwój biznesu. Jednym ze sposobów na przyciągnięcie i utrzymanie uwagi klientów - kierowców samochodów elektrycznych - jest jej posiadanie.

Wynajem

Instalacja i aktywacja od
499,00zł netto + VAT

12 miesięcy - 299,00 zł + VAT
24 miesiące - 178,00 zł + VAT
36 miesięcy - 132,00 zł + VAT


W cenie wynajmu pakiet mobilności (w razie awarii wymiana na sprawny egzemplarz w ciągu 72h) oraz coroczne przeglądy.

 

Wykup 649,00zł netto

Leasing

Instalacja i aktywacja od
499,00zł netto+ VAT

12 miesięcy - 245,00 zł + VAT
24 miesiące - 139,00 zł + VAT
36 miesięcy - 117,00 zł + VAT


Dodatkowy pakiet mobilności (w razie awarii wymiana na sprawny egzemplarz w 72h) oraz coroczne przeglądy 32,50 zł/miesięcznie

Wykup 649,00zł netto

Zakup na własność

Instalacja i aktywacja od
1150,00zł netto + VAT

Koszt ładowarki  
2438,00zł netto + VAT

Pakiet corocznego przeglądu na 5 lat
399,00zł netto + VAT

Pakiet mobilności (wymiana na sprawny egzemplarz w przypadku awarii w ciągu 72h) i coroczne przeglądy 32,50zł + VAT miesięcznie

Wynajem bezterminowy
(ładowarka pozostaje naszą własnością)

Instalacja i aktywacja od
1150,00 zł netto + VAT

Miesięczna opłata  
139,00 zł netto + VAT

Instalujemy ładowarki u dealerów w salonach samochodowych i punktach sprzedaży. Mamy bardzo szeroki wybór markowych produktów - od ładowarek prądu przemiennego 22kW, do szybkich stacji ładowania prądem stałym ponad 150kW.

Robimy to oczywiście kompleksowo i pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności.Naszym głównym celem jest zaopatrzenie salonów w stacje ładowania aut elektrycznych oraz odciążenie w kwestiach związanych z instalacjami w domu/firmie klienta.

Dla dealerów tworzymy indywidualne wyceny, na preferencyjnych warunkach.

Obowiązujące regulacje dla DEWELOPERÓW.

Kwestie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych reguluje znowelizowana Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 oraz Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, które weszło w życie z końcem lipca 2019. Trwają prace nad nowymi regulacjami, które nakładają na deweloperów obowiązki w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.  

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia, które ma uregulować kwestie infrastruktury ładowania budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Przepisy mają nakazywać wyposażenie w infrastrukturę ładowania minimum 20 proc. miejsc parkingowych w nowo powstających obiektach.

Dlaczego warto wybrać nas

Troska o środowisko i proekologiczne działania to standard wyróżniający dojrzałe biznesy. Własna stacja to najlepsza zachęta dla klientów i pracowników do korzystania z samochodów elektrycznych.

Usługa ładowania samochodów elektrycznych musi być dopasowana do lokalizacji i potrzeb użytkownika.
Dlatego doradzamy w doborze optymalnie dla Twoich potrzeb.
 

 • Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w zakresie elektromobilności, pomożemy Ci dopasować stację ładowania samochodów elektrycznych tak, aby właściwie wykorzystać potencjał biznesowy Twojej lokalizacji.
 • Dostarczamy kompletną usługę dostosowaną indywidualnie do potrzeb klienta - od projektu po instalację.

 

Instalujemy, konfigurujemy, a następnie testujemy stację ładowania samochodów elektrycznych.

Jak możemy Ci pomóc
Zadzwoń do nas 790 255 367
lub napisz
Wykonanie strony WWW: Devilart